Mutace edged/šedokřídlá/zesvětlalá/skořicová

Na konci listopadu 2003 jsem dovezl z Belgie 3 páry u nás do té doby nechované mutace, známé jako skořicová. V základním zbarvení jsou černé skvrny a plochy zesvětlalé, hnědé. Oko je v mládí červené, později zmavne. Až později výzkumná skupina MUTAVI v Belgii na základě rozborů barviv v opeření a genetických závislostí rozhodla, že se nejedná ve skutečnosti o ptáky skořicové, ale mutaci zvanou edged. U nás jí můžeme říkat třeba šedokřídlá či zesvětlalá.

Zelení ptáci jsou vždy světlejší než v přírodním typu, nejkrásnější je spojení s dvěma faktory tmavnutí. Olivový edged se nazývá mezi chovateli gold (zlatý), protože zlatou barvu skutečně má. Také v modré řadě je edged nádherný, přičemž překrásná mauve skořice se nazývá silver (stříbrná) a opět působí stříbrným dojem.

Z Belgie jsme získal tři samice edged (dvě zlaté, jednu modrou) a tři samce tzv. štěpitelné - dvakrát mauve a jednou kobalt. Tyto jak píšu tzv. štěpitelné ptáky bylo snadné poznat podle světlých vnějších praporů letek (odtud šedokřídlý). Nyní už víme, že nejde o štěpitelné ptáky, nýbrž jednofaktorové a vzhledem k dědičnosti se jedná pouze o samce. Samice jsou pouze dvoufaktorové (edged 2F) či bez tohoto znaku, samci mohou být 1F, 2F a bez znaku. Zde odkazuji zájemce o genetiku na genetickou kalkulačku pana Raška, kde je dědičnost skvěle zpracovaná. Pokud bude mít někdo problémy se zadáváním dat, rád mu pomůžu.

Ptáci byli kroužkovaní 02 (1x samice) a 03 (zbytek), vesměs prý několikaměsíční. Rozpároval jsme je podle rady chovatele a čekal. Bohužel, po celý rok jsme se nedočkal jediného sneseného vejce, i když jsme po šesti měsících vyměnil partnery. Na konci roku 2004 jsem tedy udělal radikální řez a vytvořil nové páry s těmito výsledky:

mauve edged 1F x zlatá/modrou: únor 1 mládě - 0,1 silver/modrou, květen - 2 mladí (1,0 mauve1F, 0,1 zlatá/modrou), červenec - 1 mládě (uhynulo), září 2 mladí (1,1 - mauve, mauveedge), prosinec1 mládě - 1,0 mauve..

mauve edged 1F x kobalt: březen - 1 mládě - 0,1 kobalt edged, červenec - 1 mládě v budce (bohužel asi jen mauve, ale krásný silný samec), září - 3 mladí (1 kobalt, 1 mauve, 0,1 kobaltedge 2F)

kobalt edged 1F x mauve: dosud bez snůšky

modrá edged a zlatá, koupeny jako samice jsem dosud nedokázal zpárovat (agresivní vůči samcům, vystřídáni za jaro dva u každé samice) - nyní jsou v hejnu s 6 dalšími aymarami v naději, že dojde k přepárování. Obávám se, že by v obou případech mohlo jít o samce, neboť na skořicově zbarvených ocasech je čerň špatně odlišitelná.

Celkově tedy výsledky nejsou dvakrát uspokojivé (po doplnění dat na konci roku 2005 to vypadá lépe), ale věřím, že není všem dnům konec.Neumím si vysvětlit, proč jsou tak nepočetné odchovy. Nasnadě by byla příbuznost ptáků, ale brali jsme od chovatele s více jak 60 páry! Brzy dodám pár obrázků z odchovů:

05. 01. 2006 - Omlouvám se, ale z časových důvodů jsme dosud neumístil fotografie z odchovů. Pokusím se to udělat co nejdříve.

Ze svých odchovů a ptáků, které jsem koupil v září 2005 v Holandsku, jsme sestavil další 3 páry. Nyní mi od jednoho z nich vylétla tři mláďata - dvě modroskořicová (modrolemovaná) a jedno v barvě, kterou jsme dosud neviděl a neumím definovat. Vyfotografuji na světle a umístím na web. Na sezonu mám mimo to připravené další čtyři lemované ptáky, tak to snad bude lepší než loni.